AKTUALNOŚCI

Świadectwa ukończenia studiów będą do odebrania od 4 września 2012r.
 

    Studium rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2012/2013.

             Studium ogłasza rekrutację we wrześniu 2012 roku. Termin złożenia dokumentów upływa w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 25 września o godz. 10.00 w gmachu IPSiR UW.

Zapraszamy wszystkich, którzy:

·         ukończyli studia wyższe magisterskie

·         chcą zdobyć umiejętności profesjonalne w zakresie prowadzenia grup interakcyjnych o charakterze psychoedukacyjnym lub terapeutycznym

·         chcą posiadać kwalifikacje uprawniające do prowadzenia socjoterapii lub psychoedukacji

Dodatkowe informacje można uzyskać:

·         mailem: sawa@uw.edu.pl; ipsir@uw.edu.pl;

telefonicznie: 0-606-144-144; 22 55- 307- 54 oraz 22 55-307-30 od 04 września 2012r. 

Od dnia 01.01.2008 r. faktury za studia będą wystawiane w ciągu 7 dni od daty wpłaty kwoty na konto UW. Prosimy o zgłaszanie potrzeby wystawienia faktury dla firmy w wyżej wymienionym czasie. Po upływie 7 dni nie będzie to możliwe!!!

Od dnia 01.01.2010r. konieczne jest, w przypadku faktur dla firm opłacających czesne, dołączenie wypełnionego wniosku zamieszczonego poniżej. Wniosek ten trzeba przesłać na adres mailowy: anna.mazurek@uw.edu.pl

Wniosek

 

Galeria zdjęć z zajęć warsztatowych w Studium.

Od października 2006 obowiązuje nowy regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcam gorąco do zapoznania się z nim.

Zgodnie z § 35 nowego regulaminu osoby, które przerwały studia podyplomowe mogą je wznowić po przerwie nie dłuższej niż dwa lata. Przepis ten obowiązuje już od października 2006 roku.

Przypominam, iż warunkiem ukończenia Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego jest:

  •  uzyskanie zaliczeń z kursów przewidzianych programem studiów,

  •  przedłożenie pracy dyplomowej,

  •  zdanie egzaminu końcowego związanego z pracą dyplomową.

Słuchacze Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego IPSiR UW otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po spełnieniu wymienionych warunków.

 

Warunki zaliczeń bloku warsztatowo-treningowego dla kierunku:

 

Terminy Zjazdów w roku akademickim 2012/2013   
 

W maju 2006 odbyła się również II Ogólnopolska Konferencja Naukowej pt.:

DIAGNOSTYKA - PROFILAKTYKA – SOCJOTERAPIA w teorii i praktyce pedagogicznej

A oto jej szczegóły!

 

     Copyright © 2004-2010, Webmaster: Iwona Kalinowska, mail: [ProjectEmail]                    Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2012.